Witamy na stronie Niepublicznego Gimnazjum w Łapach.::GWARANTUJEMY BEZPŁATNĄ NAUKĘ W I, II i III KLASIE.::Rekrutacja trwa. Zapraszamy.

Rekrutacja 2015/2016


Zasady rekrutacji do Niepublicznego Gimnazjum w Łapach


1. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do gimnazjum:


  • składanie wniosków wraz z 2 zdjęciami

- od 23 marca do 17 kwietnia 2015


  • składanie świadectw i zaświadczeń o wyniku sprawdzianu szóstoklasisty

- od 26 czerwca do 30 lipca 2015 do godz. 10.00

26 czerwca (piątek) w godz. 12.00 - 15.00

29 czerwca (poniedziałek) w godz. 9.00 - 12.00

30 czerwca (wtorek) w godz. 9.00 - 10.00


  • ogłoszenie listy przyjętych 30 czerwca 2015 o godz. 15.00


2. Przy przyjmowaniu uczniów do Niepublicznego Gimnazjum w Łapach brane są pod uwagę:


  • wynik kończącego edukację w szkole podstawowej sprawdzianu szóstoklasisty,
  • średnia ocen uzyskanych na świadectwie kończącym szkołę podstawową,
  • ocena zachowania na świadectwie kończącym szkołę podstawową,
  • udokumentowane szczególne osiągnięcia ucznia.


3. Wniosek kandydata, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku sprawdzianu szóstoklasisty należy składać w sekretariacie gimnazjum.


4. Warunkiem przyjęcia ucznia do gimnazjum jest zawarcie Umowy o świadczeniu usług edukacyjnych pomiędzy rodzicem (opiekunem) ucznia a dyrektorem szkoły.

 

Pobierz WNIOSEK O PRZJĘCIE DO SZKOŁY:

Wniosek o przyjecie do Niepublicznego Gimnazjum w Łapach